ไทย
日本語 ENGLISH

ข้อตกลงการยืนยัน


คำแนะนำ


กรุณาทำตามกฎและคำสั่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตในการใช้บริการ


ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล์ของท่าน จะใช้ในกระบวนการจองห้องพัก และอาจจะใช้ในการส่งเสริมการให้บริการและการโฆษณาของเรา


การปฎิเสธความรับผิดชอบ


ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่มีต่อการใช้บริการของเรา รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ของท่านหรือเน็ตเวิร์คอินเตอร์เน็ต ทางบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆที่เกิดทั้งสิ้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามในระหว่างการใช้บริการของเรา ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทางเรา เรามีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น


การติดต่อสื่อสาร


โดยหลักการแล้ว การติดต่อสื่อสารจะทำโดยผ่านอีเมล์ เมื่อมีเมล์ส่งมายังเซิฟเวอร์ของเรา เราจะได้รับแจ้ง โดยเราจะไม่รับผิดชอบเมื่อท่านไม่ได้รับเมล์ตอบกลับเนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านล้มเหลว


การจองห้องพัก & การยืนยัน


โดยหลักการแล้ว การจองห้องพักถูกยืนยันต่อเมื่อทางเราได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักยังไม่ได้เป็นการรับประกันการจองห้องพักนั้น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมในการจองจะต้องกรอกในขั้นตอนการจอง


วิธีการชำระเงิน


ค่าห้องพักที่แสดงบนเว็บไซด์เป็นสกุลเงินไทย (มีข้อยกเว้นบางห้อง) การชำระเงินควรชำระผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาต (เฉพาะผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น)


การชำระด้วยบัตรเครดิต


เรารับบัตร VISA, Master และบัตร JCB หลังจากที่ท่านส่งแบบฟอร์มการจองห้องพัก ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการจองห้องพักพร้อมด้วยแบบฟอร์มการหักเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาพริ้น กรองข้อมูลและเซ็นชื่อในแบบฟอร์มนั้น และส่งกลับมาให้เราทางแฟ็กซ์หรือทางอีเมล์ก่อนวันที่กำหนด  • การชำระผ่านบัตรเครดิตจะมีค่าทำเนียม 4%


การโอนเงินผ่านธนาคาร


การโอนเงินผ่านธนาคารมีบริการสำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาทำตามขั้นตอนที่ได้ให้ไว้ในอีเมล์ยืนยันการจองห้องพัก และโอนเงินทั้งหมดเป็นเงินสกุลไทยมายังบัญชีของเรา ค่าทำเนียมการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของท่าน


การยกเลิกและการแก้ไขการจองห้องพัก


ถ้าท่านยกเลิกหรือลดจำนวนวันที่พักด้วยเหตุผลส่วนตัว จะคิดค่ายกเลิกตามข้อตกลง เนื่องไขการยกเลิกจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม กรุณาตรวจสอบอัตราค่ายกเลิกหรือเงื่อนไขการยกเลิกในอีเมล์ยืนยันการจอง  • หากท่านยกเลิกการจองห้องพักหลังจากชำระเงินแล้ว ทางเราจะหักค่ายกเลิกตามนโยบาลการยกเลิกและจะคืนเงินที่เหลือให้กับท่าน (ค่าโอนเงินผ่านธนาคารจะถูกหักจากเงินที่เหลือคืน)

  • หากทางโรงแรมยกเลิกการจองห้องพักของท่าน เราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าการเดินทาง

  • หากท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เราจะคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน เงินที่คืนเป็นสกุลเงินไทย และเราจะไม่รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่หายไปที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ


ข้อมูลของเว็บ


กรุณาอ่านข้อมูลแนะนำโรงแรมอย่างละเอียด ก่อนส่งแบบฟอร์มการจองห้องพัก ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่าเรามาทางอีเมล์  • รูปสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพัก และของใช้ภายในห้องพักบนหน้าเว็บ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนโดยที่ไม่ได้จำเพาะต่อห้องที่ท่านต้องการจอง สิ่งอำนวยความสะดวกและของใช้ภายในห้องพักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งหรืออาจจะไม่มีให้บริการในช่วงที่ท่านเข้าพัก

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพัก กรุณาติดต่อทางโรงแรมโดยตรง


ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพัก


หากท่านเกิดปัญหาขึ้นระหว่างที่พักอยู่ในโรงแรม กรุณาติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง โดยหลักการแล้ว เราไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรม อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านเชื่อว่าเป็นความผิดของทางเรา กรุณาติดต่อพนักงานของเราในพื้นที่ เรายินดีที่จะเข้ามาดูแลกับปัญหาที่เกิดขึ้น


การหยุดให้บริการชั่วคราว


ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงระบบ เราอาจจะหยุดให้บริการชั่วคราวโดยไม่ได้แจ้ง


การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง


ข้อตกลงต่าง ๆ อาจจะมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้ง